شرکت مدوی نماینده انحصاری فروش محصولات مصرفی کنسرسیوم دیالیز ایران است و به دو صورت قراردادی و آزاد محصولات خود را به فروش می‌رساند.

    در حال حاضر شرکت مدوی نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش محصولات مصرفی کنسرسیوم دیالیز ایران است. اما احتمال دارد که ‌این شرکت در آینده‌ اقدام به توزیع محصولات از طریق اعطای نمایندگی در مناطقی از کشور کند.

 

مقدار مساحتی که اگر فایبرهای صافی کنار هم چیده شوند اشغال میشود را سایز صافی میگویند که واحد سنجش آن
متر مربع است.

0.5 – 0.8 – 1 – 1.3 – 1.6 – 1.8 مترمربع

KOA یا ضریب سطح انتقال توده ای، حاصلضرب توانایی صافی در کلیرانس یک ماده در سطح آن صافی است که واحد آن برحسب میلی لیتر در دقیقه است.

Flux معیار Kuf صافی است وهروقت در مورد Flux صحبت می شود یعنی یک مورد باید مد نظر باشد: آب
Efficiency معیار KOA صافی است و هر وقت در مورد Efficiency صحبت می شود یعنی یک مسئله را باید در نظر داشت: اوره

سه سایز سوزن در ایران موجود است که عبارتند از:
سوزن فیستولا گیج 15 با قطرmm 1.8، مناسب برای بیماران با AVF خوب جهت دستیابی به سرعت جریان خون بالاتر
سوزن فیستولا گیج 16 با قطرmm 1.6 ، مناسب برای عموم بیماران دیالیزی
سوزن فیستولا گیج 17 با قطرmm 1.5 ، مناسب برای بیماران با دسترسی عروقی دشوار و6 جلسه اول استفاده از AVF و اطفال

یک محلول disinfection همراه با محلول بلیچ بر مبنای چهار خاصیت مهم پاک کنندگی، ضدعفونی کنندگی، رسوب
زدایی و چربی زدایی می توانند توان ماشین دیالیز را در برداشت سموم و مایعات اضافی بدن بهبود بخشیده وکفایت دیالیز
را بالا ببرند.

همانطور که می‌دانید صافی‌های دیالیز، سوزن فیستولا و محلول اسیدی به نوع دستگاه ارتباطی ندارد و قابل استفاده برای تمام دستگاه‌ها هستند. اما پودر بیکربنات، ست دیالیز و محلول ضدعفونی کننده دستگاه همودیالیز باید با توجه به نوع دستگاه انتخاب شود. به جدول زیر دقت نمایید:

نام دستگاهپودر مناسبست مناسبمحلول گندزدای مناسب
FRESENIUS 4000Bرنابگست استاندارد فرزنیوسنواکلین
FRESENIUS S CLASSICXرنابگ اسست استاندارد فرزنیوسنواکلین
B-BRUAN DIALOG+ VER8 به پایینرناکارتست استاندارد بی براناسیدسیتریک50%
B-BRUAN DIALOG+ VER8 به بالارناکارتست استاندارد بی براناسیدسیتریک50%
BELLCO FURMOLAرناکارتست یونیورسالنواکلین-اسید استیک12%
JMSBidryست یونیورسالنواکلین – بلیچ
HOSPALرناکارتست یونیورسالنواکلین
NIPPROرناکارتست یونیورسالنواکلین
GAMBRO AK 95رناکارتست استاندارد گمبرونواکلین- اسید سیتریک 25%
GAMBRO AK 96رناکارتست استاندارد گمبرونواکلین- اسید سیتریک 25%
IDEMSAرناکارتست یونیورسالنواکلین
تاریخ به روز رسانی : ۴ آذر, ۱۴۰۱