کدمحصولبسته بندی(mm) تیوپ پمپ(ml) حجم مسیر خونروش استریلمدل ست لوله رابط دیالیز
قطرداخلیقطر خارجیطولست وریدیست شریانی

4212200

24

6/5

9/8

380

62

82

ETO

یونیورسال

4212220

24

6/5

9/8

380

76

82

ETO

ست استاندارد فرزنیوس با کیسه

4212216

24

8

12

380

62

90

ETO

ست استاندارد گمبرو با کیسه

4212214

24

6/5

9/8

340

74

82

ETO

ست استاندارد بی بران با کیسه

4212222

24

6/5

9/8

380

76

82

ETO

ست استاندارد فرزنیوس بی کیسه

4212219

24

8

12

380

62

90

ETO

ست استاندارد گمبرو بی کیسه

4212212

24

6/5

9/8

340

74

82

ETO

ست استاندارد بی بران بی کیسه

 

 

 

 

 

 

اطلاعات بسته بندی

محصولتعداد درکارتن (عدد)وزن هر کارتن (کیلوگرم)ابعاد هر کارتن (سانتی متر)تعداد روی هر پالت (کارتن)تعداد در هر پالت (عدد)
ست لوله رابط دیالیز

12

4.10

22*32.5*46.5

50

600