مشخصات فنی صافی‌های دیالیز

دانلود دستورالعمل استفاده از صافی‌های همودیالیز

 

صافی همودیالیز هالوفایبر نوع پلی اتر سولفان

ضریب انتقال توده‌ای (KOA)سطح (m2)حجم پر کننده خون(ml)کلیرانس 200/300 (ml/min)ضریب اولترافیلتراسیوننوع صافی
اینولینویتامین B12فسفاتکراتینیناوره

518

1/0

59

91/99

134/154

155/185

171/214

8/4

PES 10 LF

629

1/3

71

108/121

149/176

169/207

181/230

10/4

PES 13 LF

757

1/6

90

117/131

158/188

178/224

188/244

12/1

PES 16 LF

1123

1/8

119

124/141

178/208

206/252

213/269

22

PES 18 LF

916

1/3

72

99/107

136/156

177/221

186/241

191/257

54

PES 130 HF

1167

1/6

88

111/124

148/172

184/237

191/254

194/271

62

PES 160 HF

1321

1/8

110

118/133

153/180

189/245

195/263

198/277

78

PES 180 HF

مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای EN1283 و ISO8637 اندازه‌گیری شده‌است.

QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37 ℃

LF=Low Flux, HF=High Flux

 1. این صافی‌ها با استفاده از بهترین و معتبرترین فایبر موجود در جهان تولید می‌شوند.

 2. استفاده از پلیمرهایی با سازگاری زیستی بی نظیر، موجب عوارض کمتر در دیالیز می‌شود.

 3. ساختارهای سه لایه‌ای نامتقارن:

  • لایه‌های جدا کننده، پوششی و کنترل

  • لایه‌های جداکننده، پوششی در غشاهای سنتتیک (30μm)

  • لایه‌ی جداکننده‌ی ضخیم تر

 4. فناوری ارتقای عملکرد (P.E.T)

  • افزایش پاک کنندگی و حفظ عملکرد پایدار صافی از طریق بهبود توزیع و گردش محلول دیالیز بین مویینه‌ها در سرتاسر صافی

 5. فناوری ارتقای توان غربالگری صافی (S.E.T)

  • افزایش توزیع متحدالشکل روزنه‌ها

  • مدیریت سطح تماس فعال

  • دفع انتخابی بیشتر

  • بیشترین دفع مولکول‌های با وزن ملکولی متوسط مانند(β2m) با حفظ پروتئین‌های ضروری در خون

  • ضریب پاک کنندگی و میزان اولترا فیلتراسیون بیشتر در مقایسه با صافی‌های دیگر

مشخصات فنی صافی‌های پلی سولفان (PS)

دانلود دستورالعمل استفاده از صافی‌های همودیالیز

صافی همودیالیز هالوفایبر نوع پلی سولفان

ضریب انتقال توده‌ای (KOA)سطح (m2)حجم پر کننده خون(ml)کلیرانس 200/300 (ml/min)ضریب اولترافیلتراسیوننوع صافی
اینولینویتامین B12فسفاتکراتینیناوره

637

1/0

59

73/78

140/158

164/196

183/231

6/8

PS 10 LF

746

1/3

69

86/93

150/178

176/218

191/243

8/8

PS 13 LF

1064

1/6

86

111/125

161/192

184/237

195/266

12/9

PS 16 LF

1292

1/8

105

129/144

180/211

206/259

205/276

17

PS 18 LF

778

1/0

59

72/78

105/118

156/186

168/205

184/246

32

PS 100 HF

836

1/3

69

86/95

120/135

170/205

175/221

189/251

43

PS 130 HF

1145

1/6

88

108/120

142/165

183/233

191/252

195/270

55

PS 160 HF

1265

1/8

105

116/131

149/176

187/242

193/260

196/275

59

PS 180 HF

مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای EN1283 و ISO8637 اندازه‌گیری شده‌است.

QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37 ℃

LF=Low Flux, HF=High Flux

 1. فناوری میکرو اندولیشن (موج های بسیار کوچک)
  • ساختار شبیه به موج در مویینه‌ها باعث تضمین جریان موثر محلول دیالیز بین موئینه‌ها می‌شود.
  • سطح تماس محلول دیالیز با خون را افزایش می هد.
 2. دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
 3. عملکرد واقعی بسیار بالا
 4. حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون

اطلاعات بسته بندی

محصولتعداد درکارتن (عدد)وزن هر کارتن (کیلوگرم)ابعاد هر کارتن (سانتی متر)تعداد روی هر پالت (کارتن)تعداد در هر پالت (عدد)

PS 16 LF, PES 16 LF, PES 160 HF صافی

24

6.00

28*33*47

30

720

PS 10 LF صافی

24

4.00

23.5*33.5*46.5

35

840

PS 13 LF, PES 13 LF, Ps 130 HF, PES 130 HF صافی

24

4.50

23.5*33.5*46.5

35

840