محلول‌های ضدعفونی ماشین دیالیز (دانلود کاتالوگ)

نام محصول : سیتونواکلین 25%

(دانلود دستورالعمل استفاده)

محلول سیتو نواکلین 25 % محلول ضد عفونی کننده سطح بالا بر پایه سیتریک اسید است که برای ضد عفونی ، رسو ب زدایی و شستشوی گرم انواع ماشینهاي همودیالیز استفاده میشود.

ترکیبات:

سیتریک اسید (% 25 )، مالیک اسید، لاکتیک اسید، آب دیونیزه

مدت زمان انقضاء:

18 ماه

بسته بندی :

گالن 5 لیتری

کاربرد :

 • ضد عفونی قوی گرم ماشین الات دیالیز
  محلول ضد عفونی کننده آماده مصرف و بدون نیاز به رقیق سازی
 • داراي طیف اثر وسیع در از بین بردن باکتري ها، قارچ ها و اسپورها در زمان 15 دقیقه مطابق شرایط دمایی دستورالعمل سازنده

شرایط نگهداری :

 • این محلول در ظرف دربسته در (دماي 30-1 درجه سانتیگراد )نگهداري شود.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • از قرار دادن در معرض نور مستقیم آفتاب یا دماي بالا بپرهیزید.
 • از تماس با پوست و چشم خودداری کنید و در صورت تماس، با آب فراوران شست وشو دهید.
 • نکته : در صورت باز ماندن درب گالن، این محصول تا یک ماه قابل استفاده می باشد.

روش مصرف :

روش مصرف مطابق دستورالعمل سازنده ماشین الات دیالیز است.

ویژگی های فیزیکی :

محلول بیرنگ و شفاف
بدون ذرات معلق
بوی ضعیف اسید سیتریک
غیر قابل اشتعال

سازگاری با مواد :

قابل استفاده برای ضد عفونی کردن مواد از جنس : فولاد زنگ نزن، پلاستیک ها ، انواع پلیمرها مانند سیلیکون ، پلی اورتان و تفلون

نام محصول : سیتونواکلین 50%

(دانلود دستورالعمل استفاده)

محلول سیتو نواکلین 50 % محلول ضد عفونی کننده سطح بالا بر پایه سیتریک اسید است که برای ضد عفونی ، رسو ب زدایی و شستشوی گرم انواع ماشینهاي همودیالیز استفاده میشود.

ترکیبات:

سیتریک اسید (% 50 )، آب دیونیزه

مدت زمان انقضاء:

18 ماه

بسته بندی :

گالن 10 لیتری

کاربرد :

 • ضد عفونی قوی گرم ماشین الات دیالیز
 • محلول ضد عفونی کننده آماده مصرف و بدون نیاز به رقیق سازی
 • داراي طیف اثر وسیع در از بین بردن باکتري ها، قارچ ها و اسپورها در زمان 15 دقیقه مطابق شرایط دمایی دستورالعمل سازنده

شرایط نگهداری :

 • این محلول در ظرف دربسته در (دماي 30-1 درجه سانتیگراد )نگهداري شود.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • از قرار دادن در معرض نور مستقیم آفتاب یا دماي بالا بپرهیزید.
 • از تماس با پوست و چشم خودداری کنید و در صورت تماس، با آب فراوران شست وشو دهید.
 • نکته : در صورت باز ماندن درب گالن، این محصول تا یک ماه قابل استفاده می باشد.

روش مصرف :

روش مصرف مطابق دستورالعمل سازنده ماشین الات دیالیز است.

ویژگی های فیزیکی :

 • محلول بیرنگ و شفاف
 • بدون ذرات معلق
 • بوی ضعیف اسید سیتریک
 • غیر قابل اشتعال

سازگاری با مواد :

قابل استفاده برای ضد عفونی کردن مواد از جنس : فولاد زنگ نزن، پلاستیک ها ، انواع پلیمرها مانند سیلیکون ، پلی اورتان و تفلون

نام محصول :نواکلین

(دانلود دستورالعمل استفاده)

محلول نواکلین یک گندزدای قوی (High Level) بر پایه ی پراستیک اسید است که جهت گندزدایی و رسوب‌زدایی مسیرهای انتقال محلول همودیالیز و محلول بی‌کربنات در دستگاه‌های دیالیز، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ترکیبات:

پر استیک اسید 2.0 ~ 3.0 % ، هیدروژن پراکساید 5.0 ~ 6.0 % ، استیک اسید 15.0 ~ 17.0 % ، نگهدارنده 76.0 ~ 78.0 %

مدت زمان انقضاء:

12 ماه

بسته بندی :

گالن 5 لیتری

کاربرد :

گندزدایی، رسوب‌زدایی و چربی‌زدایی سرد در ماشین های همو دیالیز

شرایط نگهداری :

دمای مناسب برای نگهداری محلول نواکلین 4 تا 30 درجه سانتی گراد است.

روش مصرف :

برای استفاده از نُواکِلین مطابق دستورالعمل‌های سازنده دستگاه برای ضدعفونی سرد بر پایه محلول‌های حاوی پراستیک اسید اقدام گردد و یا از نظرات مهندسین مجرب سرویس و نگهداری دستگاه استفاده گردد

ویژگی های فیزیکی :

 • محلول بیرنگ و شفاف
 • بدون ذرات معلق
 • حداقل بوی نا مطبوع نسبت به محصولات مشابه
 • غیر قابل اشتعال

سازگاری با مواد :

قابل استفاده برای ضد عفونی کردن مواد از جنس : فولاد زنگ نزن، پلاستیک ها ، انواع پلیمرها مانند سیلیکون ، پلی اورتان و تفلون

نام محصول :استینوکلین 12%

(دانلود دستورالعمل استفاده)

محلول سیتو نواکلین 12% محلول شستشو دهنده و رسوب زدا بر پایه استیک اسید است که برای رسو ب زدایی و شستشوی سرد انواع ماشینهاي همودیالیز استفاده میشود.

ترکیبات:

استیک اسید (% 12 )، آب دیونیزه

مدت زمان انقضاء:

18 ماه

بسته بندی :

گالن 5 لیتری

کاربرد :

 • محلول رسوب زدا و شستشو دهنده سرد ماشین الات دیالیز
 • محلول شستشو دهنده آماده مصرف و بدون نیاز به رقیق سازی

شرایط نگهداری :

 • این محلول در ظرف دربسته در (دماي 30-1 درجه سانتیگراد )نگهداري شود.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • از قرار دادن در معرض نور مستقیم آفتاب یا دماي بالا بپرهیزید.
 • از تماس با پوست و چشم خودداری کنید و در صورت تماس، با آب فراوان شست وشو دهید.
 • نکته : در صورت باز ماندن درب گالن، این محصول تا یک ماه قابل استفاده می باشد.

روش مصرف :

روش مصرف مطابق دستورالعمل سازنده ماشین الات دیالیز است.

ویژگی های فیزیکی :

 • محلول بیرنگ و شفاف
 • بدون ذرات معلق
 • بوی ضعیف اسید استیک
 • غیر قابل اشتعال

سازگاری با مواد :

قابل استفاده برای ضد عفونی کردن مواد از جنس : فولاد زنگ نزن، پلاستیک ها ، انواع پلیمرها مانند سیلیکون ، پلی اورتان و تفلون