نام محصول

حجم(لیتر)

بسته بندی

کد محصول

کاربرد

اسیدی I

5

2 گالن

4316205

مناسب برای بیماران هایپرکالمیک وخیم

اسیدی II

5

2 گالن

4316210

مناسب برای عموم بیماران

اسیدی III

5

2 گالن

4316215

مناسب برای بیماران هایپوکالمی و مبتلا به نارسایی قلبی و مصرف کنندۀ دیگوکسین

اطلاعات بسته بندی

محصول

تعداد درکارتن (عدد)

وزن هر کارتن (کیلوگرم)

ابعاد هر کارتن (سانتی متر)

تعداد روی هر پالت (کارتن)

تعداد در هر پالت (عدد)

محلول همودیالیز

2

18.70

30*18*44

60

180

 

بازدیدها: 6