نام محصول

حجم(لیتر)

بسته بندی

کد محصول

کاربرد

اسیدی I

5

2 گالن

4316205

مناسب برای بیماران هایپرکالمیک وخیم

اسیدی II

5

2 گالن

4316210

مناسب برای عموم بیماران

اسیدی III

5

2 گالن

4316215

مناسب برای بیماران هایپوکالمی و مبتلا به نارسایی قلبی و مصرف دیگوکسین

اطلاعات بسته بندی

محصول

تعداد درکارتن (عدد)

وزن هر کارتن (کیلوگرم)

ابعاد هر کارتن (سانتی متر)

تعداد روی هر پالت (کارتن)

تعداد در هر پالت (عدد)

محلول همودیالیز

2

18.70

30*18*44

60

180