انواع کارتریج‌های هموپرفیوژن سری MG :

 • MG 150
 • MG 250
 • MG 350
نام محصولکد محصولحجم چمبر خون  (ML)حجم ماده جاذب (ML)اندیکاسیون
MG-150 80±5150±15ESRD
MG-250 135±10250±15مسمومیت حاد  با داروها و سموم
MG-350 170±10350±15SIRS(سندرم پاسخ التهابی سیستمیک)
سپسیس
CARS(سندرم پاسخ ضد التهابی جبرانی)
MODS(سندرم نقص عملکرد چند ارگان)
ANP (پانکراتیت نکروتیک حاد)
مالتیپل تروما، سندرم له شدگی
مسمومیت حاد
برای برداشت فاکتورهای التهابی در بیماران بدحال و دارای نارسایی ارگان بخش ویژه

 

 

مزیت های کارتریجهای هموپرفیوژن سری MG :

مکانیسم عمل کارتریج های هموپرفیوژن سری MG چگونه است؟

ماده جاذب در این کارتریج هموپرفیوژن رزین جاذب متخلخل بوده که تحت تکنولوژی ویژه ای پردازش شده است که ظرفیت جذبی آن بستگی به اثر غربالی ساختار شبکه ای سه بعدی مولکول آن و ارتباط بین آن با مواد جاذب و همچنین تعامل نیروهای واندوالسی بین گرو ههای مولکولی دارد ، و با ظرفیت جذب بالا  توکسین های ماکرومولکولی مخصوصا آنهایی که دارای گروههای هیدروفوبیک و هیدروفیلیک یا دارای ساختار حلقه آروماتیک هستند را جذب می کند.

این کارتریج هموپرفیوژن دارای ظرفیت جذب کننده نسبتا متنوعی برای سموم و داروهای مختلف است. در کلینیک، این محصول قابلیت استفاده در همه ماشینهای تصفیه خون را داشته و یا در ارتباط با سایر ملزومات تصقیه خون برای درمان هموپرفیوژن پلاسما یا خون کامل بکار می رود. این محصول مخصوصا در برداشت ماکرومولکول های محلول در چربی، ماکرومولکول های کروی و همچنین داروها و توکسین های باند شده با پروتئینهای پلاسما و تصفیه حشره کش های ارگانوفسفره، داروهای مختلف، مرگ موش، توکسین های صنعتی، بیوتوکسین ها و توکسین های مرتبط دیگر کاربرد دارد.

کاربرد کارتریج های هموپرفیوژن سری MG :

این محصول در مسمومیت با انواع توکسین ها و داروها کاربرد دارد که شامل:

 • مسمومیت حاد دارویی یا سموم، مخصوصا بدون داشتن آنتی دوت
 • مقدار جذب دارو 30 درصد بیشتر از دفع آن باشد
 • دارو یا سم مورد نظر به دوز کشنده رسیده است و یا اگرچه به دوز کشنده نرسیده ولی جذب آن ادامه خواهد داشت.
 • جذب توکسین ها یا سمومی که دارای ترکیب ناشناخته ای باشند.
 • بیماران با بیماریهای کبدی یا کلیوی که دارای نقص عملکرد در دفع دارو هستند
 • مسمومیت تاخیری داروها یا سموم

سایر کاربرد های کارتریج هموپرفیوژن سری MG:

 • سندرم پاسخ التهابی سیستمیک از طریق برداشت سایتوکین ها و واسطه های التهابی در خون
 • سپسیس
 • سندرم پاسخ ضد التهابی جبرانی
 • پانکراتیت حاد نکروتیک
 • ترومای چندگانه
 • سندرم له شدگی
 • نارسایی چند ارگان

ساختار و خصوصیات اصلی کارتریج های هموپرفیوژن سری MG :

MG 150   MG 250   MG 350Product Model
60˷80Blood Cabinet Volume (ml)

Medical grade neutral

Macroporous synthetic resin

Adsorbent Material
PolycarbonateCartridge Material
Sterile injection waterPreservation Liquid
Steam autoclaving (121 ̊ C , 30 min )Sterilization Method
Inner resistance ≤4KPa, highest blood flow volume ≤250ml/min, tolerance pressure ≤ 100KPa

Other Properties

 

 

توکسین هایی که توسط هموپرفیوژن سری MG می تواند تصفیه شود:

 

انواع سموم و داروهایی که توسط کارتریج های هموپرفیوژن سری MG  قابل برداشت از خون است:

 

Drugs or ToxinsType
Acetaminophen, Acetylsalicylic acid, Colchicine, Methyl salicylate, Phenylbutazone, D-propoxyphene, Salicylic acid, Tramadol Analgesics,
Antirheumatics
Amitriptyline, Clozapine, Imipramine, TricyclicsAntidepressants
Adriamycin, Chloramphenicol, Doxorubicin, Chloroquine, DapsoneAntimicrobials,
Anticancer
Amobabital, Pentobarbital, Phenobarbital, Secobarbital Barbiturates
Carbamazepine, Carbromal, Chloral hydrate, Diazepam, Diphenhydramine, Ethchiorvynol, Glutethimide, Meprobamate, Methaqualine, Phenytoin, Valproic acid Nonbarbiturate,
Hypnotics, Sedatives,
Tranquilizers,
Anticonvulsants
Atenolol, Digoxin, Diltiazem, FlecainideCardiovascular Agents
Acetone, CamphorSolvents, Gases
Aluminum, Iron, CisplatinMetals, Inorganics
Amanitin, Chlordane, Diquat, Methyl parathion, Organophosphates, Paraquat, Parathion, TetraminePlant and Animal Toxins,
Herbicides, Insecticides
Aminophylline, Phenols, TheophyllineMiscellaneous

 

 

Hemoperfusion Cartridge Effectiveness Evaluation

 

در این تصویر همانطور که مشاهده می کنید کارتریج هموپرفیوژن سری MG شرکت بایوسان مدل 150، 350 ، همودیالیز و سایر کارتریج های هموپرفیوژن موجود در بازار در رابطه با برداشت بتادومیکروگلبولین  با هم مقایسه شدند و نتایج نشان داد تاثیر کارتریج 350 از سایر روشها بهتر بود.

 

 

موارد منع مصرف کارتریج هموپرفیوژن سری MG

 • در حا ل حاضر هیچ منع مصرفی برای درمان با کارتریج هموپرفیوژن وجود ندارد ولی بیماران به کاهش حاد پلاکت ها، گلبول های سفید یا سایر اختلالات انعقادی، عدم تعادل همودینامیکی و مشکلات حاد قلبی باید به دقت مانیتور شوند.

ملزومات مورد نیاز برای استفاده از کارتریج هموپرفیوژن سری MG

 • کارتریج هموپرفیوژن
 • تیوب رابط
 • هرماشینی که دارای پمپ خون ( پمپ خون، ماشین هموپرفیوژن، ماشین همودیالیز یا CRRT) باشد
 • وسایل رایج همودیالیز شامل هپارین
 • 10 میلی گرم دگزامتازون
 • 5000-4000 سی سی نرمال سالین و غیره.

شرایط نگهداری کارتریج هموپرفیوژن سری MG

 • دور از نور خورشید، اشعه ماوراء بنفش، رطوبت و دمای بالا باشد.
 • دمای نگهداری بین 30-4 در جه سانتیگراد باشد.
 • در محیط خشک و با تهویه نگهداری شود.

توجه:  در صورت شکسته شدن یا باز شدن بسته بندی از کارتریج هموپرفیوژن استفاده نکنید. (برای جلوگیری از شکستن با مواد سفت و فلزات به ان ضربه وارد نکنید)

انواع طرحهای درمانی با کارتریج های هموپرفیوژن MG

 • درمان MG و همودیالیز با هم
 • درمان MG و DX با هم
 • همودیالیز همراه با کاتریج MG یا HP + HD))

پروتکل درمانی با کارتریج هموپرفیوژن سری MG در بیماران همودیالیزی

کارتریج های هموپرفیوژن سری MG درترکیب با همودیالیز بکار می روند (HP-HD) در زیر 3 راه حل درمانی را با توجه به شرایط بیمار ارائه شده است:

 • درمان پیشگیری کننده: 1 بار هر 4-2 هفته

اندیکاسیون:

 • بیمارانیکه کمتر از 1 سال است که همودیالیز می شوند و عارضه ای ندارند.
 • بیشتر از 1 سال سابقه دیالیز دارند ولی هیچ عارضه ای ندارند.
 • بیماران در شرایط پایدار پس از تشدید درمان یا درمان نگهدارنده.
 • درمان نگهدارنده: یکبار در هفته برای یک ماه سپس یکبار هر 2 هفته، سپس در صورت خوب بودن شرایط درمان پیشگیری کننده

اندیکاسیون:

 • بیماران دارای سابقه بیش از 1 سال با داشتن عوارضی مانند خارش و نوروپاتی محیطی
 • درمان حاد: 8-7 بار در یک ماه سپس در صورت بهتر شدن شرایط درمان نگهدارنده شروع شود.

اندیکاسیون:

 • در شرایط عوارض شدید مثل خارش شدید یا بالا رفتن سطح PTH

 

پروتکل درمانی کارتریج هموپرفیوژن سری MG در مسمومیت ها

 • در مسمومیت های غیر حاد مانند ارگانوفسفره، داروها و غیره یکبار در روز که طول هر درمان 150-120 دقیقه باشد در کل 3 بار به عنوان یک دوره درمانی.
 • در مسمومیت های شدید بخصوص بدون آنتی دوت، 1 یا 2 بار در روز برای 2 روز اول، هر درمان 150-120 دقیقه، سپس 1 یار در روز تا 5-3 بار

پروتکل درمانی کارتریج هموپرفیوژن سری MG در بیماران بخش های ویژه و دارای شرایط بالینی وخیم

در بیماران بد حال و بستری در بخش‌های ویژه، درمان با توجه به شرایط بیمار در نظر گرفته شود ولی بیشتر از 3 بار درمان در یک روز توصیه نمی شود.

بازدیدها: 0